nl-100_edited.png

MISSION STATEMENT- Sứ Mệnh

Môn Đệ Hóa Muôn Người cho Chúa Giê-xu - Discipleship All Nations for Christ Jesus

(Ma-thi-ơ - Matthew 28:19-20)

OUR VISION - Khải Tượng

Mỗi Con Dân Chúa Bày Tỏ Bông Trái Thánh Linh Trong Đời sống

Christ followers Manifest the Fruit of the Holy Spirit in Their Lives

 

Gia Đình Cơ Đốc Nhân Sống Khỏe Mạnh, Yêu Thương, và Lo Tưởng Cho Nhau

Christian Families Live Healthy, Love, and Care for One Another

 

Hội Thánh Trở Thành Trung Tâm Thờ Phượng và Rao Giảng Phúc Âm cho Cộng Đồng Philadelphia PA

Church Becomes A God-Worship-Center and Proclaims Gospel to the Community of Philadelphia PA 

OUR MEMBERS

DEACON MEMBERS

UNDER CONSTRUCTION

©2023 by The Vietnamese International Baptist Church of Philadelphia. 

  • Grey Facebook Icon